Перший
Другий
Третій

Перелік документів для акредитації на митниці

  1. Картка акредитації учасника ЗЕД в 2-х прим. (готує митний брокер);
  2. Статут підприємства (оригінал + копії зі сторінок Статуту, завірені печаткою підприємства: титульної сторінки, сторінки з зазначенням скороченої назви підприємства, та сторінки, в якій говориться про зовнішньоекономічну діяльність);
  3. Довідка органів статистики про внесення суб’єкта державної діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств ті організацій України (ЄДРПОУ) (оригінал + копія, завірена печаткою підприємства);
  4. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб в міській адміністрації (копія);
  5. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або Свідоцтво про сплату Єдиного податку (копія);
  6. Довідка банку про наявність рахунків у валюті України та іноземних валютах (копія);
  7. Паспорти: директора, головного бухгалтера (якщо посада передбачена), осіб, уповноважених по роботі з митницею (копії 1-2 сторінок і прописки);
  8. Картки фізичної особи платника податків або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі – директора, головного бухгалтера (якщо посада передбачена), осіб, уповноважених по роботі з митницею (копія).