Перший
Другий
Третій

Перелік документів для акредитації на митниці для отримувачів гуманітарної допомоги

Перечень документов для аккредитации на таможне для получателей гуманитарной помощи

Перелік документів для акредитації на митниці приватних підприємців

 1. Картка акредитації учасника ЗЕД (готує митний брокер);
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або Виписка з Єдиного державного реєстру фізичної особи-підприємця у міській адміністрації (копія);
 3. Довідка органів статистики про внесення фізичної особи-підприємця до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (копія);
 4. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або свідоцтво про сплату Єдиного податку (копія);
 5. Довідка про взяття на облік платника податків форми 4-ОПП (копія, завірена печаткою підприємця);
 6. Довідка банку про наявність рахунків у валюті України та іноземній валюті (копія);
 7. Паспорти: директора, головного бухгалтера (якщо посада передбачена), осіб, уповноважених по роботі з митницею (копії 1-2 сторінки і прописки);
 8. Картки фізичної особи платника податків або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі: директора, головного бухгалтера (якщо посада передбачена), осіб уповноважених по роботі з митницею (копія).

Перелік документів для акредитації на митниці

 1. Картка акредитації учасника ЗЕД в 2-х прим. (готує митний брокер);
 2. Статут підприємства (оригінал + копії зі сторінок Статуту, завірені печаткою підприємства: титульної сторінки, сторінки з зазначенням скороченої назви підприємства, та сторінки, в якій говориться про зовнішньоекономічну діяльність);
 3. Довідка органів статистики про внесення суб’єкта державної діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств ті організацій України (ЄДРПОУ) (оригінал + копія, завірена печаткою підприємства);
 4. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб в міській адміністрації (копія);
 5. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або Свідоцтво про сплату Єдиного податку (копія);
 6. Довідка банку про наявність рахунків у валюті України та іноземних валютах (копія);
 7. Паспорти: директора, головного бухгалтера (якщо посада передбачена), осіб, уповноважених по роботі з митницею (копії 1-2 сторінок і прописки);
 8. Картки фізичної особи платника податків або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі – директора, головного бухгалтера (якщо посада передбачена), осіб, уповноважених по роботі з митницею (копія).

Перелік документів для акредитації на митниці представництва іноземної організації

 1. Картка акредитації учасника ЗЕД в 2-х прим. (готує митний брокер);
 2. Свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні, отримане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (оригінал + нотаріально завірена копія або копія, завірена державним органом, котрий здійснив реєстрацію);
 3. Довідка органів статистики про внесення суб’єкта державної діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств ті організацій України (ЄДРПОУ) (оригінал + копія, завірена печаткою підприємства);
 4. Довідка банку про наявність рахунків у валюті України та іноземних валютах (копія);
 5. Паспорти: директора, головного бухгалтера (якщо посада передбачена), осіб, уповноважених по роботі з митницею (копії 1-2 сторінок і прописки);
 6. Картки фізичної особи платника податків або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі – директора, головного бухгалтера (якщо посада передбачена), осіб, уповноважених по роботі з митницею (копія).